Szkolenia

 

 

Szkolenia zorganizowane (przewidywany początek cyklu II-gi kwartał 2016)


Szpital w Pucku we współpracy z Polskim Klubem Przepuklinowym i Europejskim Towarzystwem Przepuklinowym prowadzi na szkolenia organizowane w ramach Szkoły Chirurgii Przepuklin EHS.

Projekt powstał w gronie specjalistów EHS i ma kształt zunifikowanych kursów tematycznych dotyczących przepuklin pachwinowych i brzusznych. Według naszych założeń kurs jest trzy stopniowy.

W pierwszym etapie zaplanowaliśmy kursy tematyczne dotyczące pryncypiów zaopatrywania przepuklin. Dla uczestników proponujemy cykle dwóch kursów trzy dniowych. Pierwszy dotyczy przepuklin pachwinowych, drugi przepuklin brzusznych. W czasie tych kursów zaprezentujemy teoretyczne podstawy anatomii i zaopatrzenia patologii przedniej ściany jamy brzusznej, niezbędną wiedzę o metodach operacyjnych i materiałach syntetycznych używanych podczas zabiegu (siatki i systemy mocujące). W trakcie części praktycznej, za pomocą wideotransmisji przedstawimy główne metody zaopatrywania przepuklin. 

W czasie tych kursów wśród wykładowców i chirurgów wykonujących zabiegi, zaplanowany jest udział renomowanych specjalistów z Europy, takich jak: Prof. J. Kukleta, Prof. S. Morales-Conde, Dr T. Tollens, Dr E. Chelala czy Dr E. van Geffen. Mam nadzieję, że udział tych specjalistów umożliwi Państwu wymianę poglądów na najwyższym europejskim poziomie i zapewni optymalny poziom przekazywanej wiedzy. 

Kolejne etapy szkolenia w zakresie przepuklin to tygodniowe pobyty w naszym ośrodku, połączone z praktyczną nauką o przepuklinologii przy stole operacyjnym, możliwością asystowania i samodzielnego wykonywania zabiegów. Ten etap zaplanowaliśmy na przełom roku 2013 i 2014. 

Szkolenie zakończy się kursami dotyczącymi skomplikowanych przypadków w herniologii i kompleksowego ich zaopatrywania, które planujemy na początek roku 2014. 

Ukończenie tego cyklu szkleń zakończone jest wydaniem certyfikatów dla uczestników firmowanych przez EHS i polskie towarzystwa naukowe. 

 

Szkolenia z technik operacyjnych:


Szpital w Pucku prowadzi również kursy z wybranych technik operacyjnych i zastosowania materiałów syntetycznych. Warsztaty takie zwykle sponsorowane przez korporacje medyczne organizowane są w cyklach 2-dniowych. Zapisy odbywają się za pośrednictwem przedstawicieli korporacji medycznych takich jak: Bard Polska, BBraun Esculap, TZMO, Covidien/Medtronic.

 

Szkolenia indywidualne :


Po wcześniejszym umówieniu w sekretariacie naukowo-edukacyjnym dla chirurgów indywidualnie w zależności od zapotrzebowania w postaci cykli pobytowych od kilku dni do miesiąca.