Zapytania ofertowe

SZP/01/06/2017 - Wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR

Zapytanie ofertowe na wykonanie przebudowy dwustronnego zasilania budynku realizowanego przez rozdzielnię SZR, w pomieszczeniu wskazanym przez inwestora

ZO/2/2016 - Zakup wyrobów medycznych na wyposażenie ambulansu sanitarnego

Zapytanie ofertowe - Zakup wyrobów medycznych na wyposażenie jednego ambulansu sanitarnego

ZO/1/2016 - Zakup motocykla ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego

Zapytanie ofertowe - Zakup motocykla ratunkowego z wyposażeniem na potrzeby Ratownictwa Medycznego