Przetargi

2018S 005-006622 - Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Puckiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa tomografu komputerowego dla Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w ramach projektu „Rozbudowa bazy Szpitala Puckiego Sp. z o. o. w Pucku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

AP/01/12/2017 - Dostawa systemu do diagnostyki udarów dla Szpitala Puckiego

Dostawa systemu do diagnostyki udarów dla Szpitala Puckiego - Analiza rynkowa

ZP/16/2017 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/15/2017 - Przebudowa bloku operacyjnego na oddziale chirurgii Szpitala Puckiego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę bloku operacyjnego na oddziale chirurgii Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

ZP/14/2017 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/13/2017 - sukcesywna dostawa produktów leczniczych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę produktów leczniczych

ZP/12/2017 - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

INF-01-09-2017 - Rozwój infrastruktury informatycznej Szpitala Puckiego Sp. z o.o.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Rozwój infrastruktury informatycznej Szpitala Puckiego Sp. z o.o. w celu upowszechnienia e-usług w obszarze ochrony zdrowia na terenie powiatu puckiego.

RSER/01/08/2017 - wykonanie prac remontowych pomieszczenia serwerowni

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac remontowych w celu dostosowanie pomieszczenia serwerowni do wymogów i potrzeb nowego systemu informatycznego, a także w celu zapewnienia bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urządzeń w Szpitalu Pucki.

ZP/11/2017 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/9/2017 - Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektów Szpitala.

ZP/7/2017 - Usługi serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

ZP/6/2017 - Usługi serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

ZP/5/2017 - Dostawa gazów medycznych i dzierżawa zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę gazów medycznych i dzierżawę zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen.

ZP/4/2017 - Dostawa płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego,

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę płynów infuzyjnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego.

ZP/3/2017 - Świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego.

ZP/2/2017 - Dostawa siatek przepuklinowych i materiałów szewnych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę siatek przepuklinowych i materiałów szewnych.

ZP/1/2017 - Dostawa artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych

ZP/19/2016 - Rozbiórka istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

ZP/18/2016 - Świadczenie usługi cateringowej wraz z dostawą posiłków do szpitala [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów hospitalizowanych) wraz z dostawą posiłków do szpitala.

ZP/13/2016 - Rozbiórka istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę istniejącego łącznika podziemnego, oraz budowę nowego łącznika w Szpitalu Powiatowym w Pucku

ZP/17/2016 - Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.

ZP/16/2016 - dostawa systemu monitorowania kardiohemodynamicznego do sali intensywnej terapii [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu monitorowania kardiohemodynamicznego do sali intensywnej terapii oddziału chorób wewnętrznych.

ZP/15/2016 - Dostawa ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę ambulansu sanitarnego wraz z wyposażeniem.

ZP/14/2016 - Sukcesywna dostawa produktów leczniczych [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywną dostawę produktów leczniczych.

ZP/12/2016 - Dostawa sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na sukcesywną dostawę sprzętu wielorazowego i jednorazowego użytku do chirurgicznych zabiegów operacyjnych.

ZP/10/2016 - Dostawa rękawic medycznych jednorazowego użytku oraz igieł do długotrwałych wlewów dożylnych i wyrobów medycznych [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na: dostawę rękawic medycznych jednorazowego użytku oraz igieł do długotrwałych wlewów dożylnych i wyrobów medycznych

ZP/11/2016 - Dostawa materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na: dostawę materiałów opatrunkowych oraz gotowych materiałów z włókniny.

ZP/9/2016 - Dzierżawa aparatów do badań immunotransfuzjologicznych i koagulologii Dostawa mat. eksploatacyjnych i odczynników. [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na: dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych oraz aparatury do badań immunotransfuzjologicznych mikrometodą żelową kolumnową oraz dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą aparatu do koagulologii.

ZP/8/2016 - Dzierżawa analizatora do oznaczania param. równowagi kwas.-zasad ... [ZAKOŃCZONE]Ogłoszenie o przetargu nieograniczony na: dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego oraz dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej

ZP/7/2016 - Usługa transportu sanitarnego [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie zamówienia na świadczenie usług transportu sanitarnego.

ZP/6/2016 - dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych laboratoryjnych [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie zamówienia na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego, analizatorów hematologicznych, dostawę testów paskowych do analizy chemicznej moczu wraz z dzierżawą czytnika pasków oraz dostawę laboratoryjnych wyrobów jednorazowych, d ...

ZP/5/2016 - Dostawa środków dezynfekcyjnych, rękawów do sterylizacji... [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie zamówienia na sukcesywną dostawę środków dezynfekcyjnych, rękawów do sterylizacji, taśm kontrolnych procesu sterylizacji, testów kontroli sterylizacji

ZP/4/2016 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Puckiego sp. z o.o. [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie zamówienia na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Puckiego sp. z o.o.

ZP/3/2016 - Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Puckiego sp. z o.o. [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Puckiego sp. z o.o.

ZP/2/2016 - Dostawa siatek przepuklinowych i materiałów szewnych [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę siatek przepuklinowych i materiałów szewnych

ZP/1/2016 - Dostawa artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych [ZAKOŃCZONE]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sukcesywną dostawę artykułów medycznych jednorazowych, drobnych wielorazowych.